Pracovné listy na poznávanie prírody

pdf

Pracovný list č.1

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Nájdeš ma cez deň alebo v noci? + Aký živočích tu bol?

pdf

Pracovný list č.2

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Nájdi moju mamu + Kto koho požiera?

pdf

Pracovný list č.3

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Lesné hádanky + Poľovné psy

pdf

Pracovný list č.4

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Kto tu býva + Rozklad odpadkov v čase

pdf

Pracovný list č.5

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Viem čo v lese zjem + Protipožiarna ochrana

pdf

Pracovný list č.6

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Jeleň lesný + Jedlé a jedovaté huby

pdf

Pracovný list č.7

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Kde žijem? + Čo zo mňa vyrastie?

pdf

Pracovný list č.8

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Stále alebo sťahovavé? + Ktoré zviera tu bolo a stopu po sebe zanechalo?

pdf

Pracovný list č.9

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Vieš čím prikrmovať vtáctvo v zime? + Zimní spáči