Pracovné listy na poznávanie prírody

pdf

Pracovný list č.1

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Nájdeš ma cez deň alebo v noci? + Aký živočích tu bol?

pdf

Pracovný list č.2

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Nájdi moju mamu + Kto koho požiera?

pdf

Pracovný list č.3

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Lesné hádanky + Poľovné psy

pdf

Pracovný list č.4

Poznávanie prírody cez detské úlohy: Kto tu býva + Rozklad odpadkov v čase